สิ่งสำคัญเมื่อเรามีบ้านแล้ว การมีประกันภัยบ้านไว้ ก็สามารถทำให้เราอุ่นใจได้เช่นกัน เมื่อสิ่งไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นกับบ้านของเรา และแน่นอนการมีประกันบ้านไว้ก็จะสามารถช่วยเยี่ยวยาเราได้ เพราะประกันบ้านคุณสมบัติ คือช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านของเรา

ซึ่งประกันภัยบ้านมีหลายประเภทมากๆ แนะนำหลักๆที่ทุกบ้านควรมีติดไว้ ก็คือ ประกันบ้าน 4 ประเภทนี้

1.ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA

ประกันประเภทนี้ จะสามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขอสินเชื่อ หากเราเป็นผู้รับความคุ้มครอง เกิดทุพพลภาพถาวรหรือถึงแก่ชีวิต ในกรณีนี้ประกันจะชดเชยให้เราโดยการผ่อนชำระบ้านแทนเราตามจำนวนเงินทุนประกัน ซึ่งจะทำให้คนที่เรารักไม่ต้องมารับภาระแทนเราได้

2.ประกันอัคคีภัย

ประกันประเภทนี้ จะสามารถให้ความคุ้มครองแก่บ้านเรา โดยหลักๆแล้ว จะคุ้มครองในกรณีที่ เกิดเหตุ ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ไฟฟ้ารัดวงจร, แก๊สระเบิดหรือรั่ว เป็นต้น ซึ่งประกันประเภทนี้จะชดเชยให้แค่ในส่วนของตัวโครงสร้างบ้านเท่านั้น ทรัพย์สินมีค่าหรือข้าวของเครื่องใช้จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

3.ประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน

ประกันประเภทนี้ จะสามารถให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินภายในบ้านของเราได้ จะคุ้มครองในกรณีที่ เกิดความเสียหายจาก ไฟไหม้, น้ำท่วม, พายุเข้า, ฟ้าผ่า, โจรขโมยขึ้นบ้าน ซึ่งประกันภัยประเภทนี้จะไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในตัวโครงสร้างบ้าน จะสามารถคุ้มครองได้แค่ทรัพย์สินภายในบ้านของเราเท่านั้น

4.ประกันภัยพิบัติ

ประกันประเภทนี้ จะสามารถให้ความคุ้มครองตัวบ้านของเรา จากภัยพิบัติ เช่น

น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, พายุ หรือ จากภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งประกันภัยประเภทนี้ไม่ได้มีกฏเกณฑ์บังคับว่าต้องทำ ขึ้นอยู่กับเราพิจารณาจากความเสี่ยงได้เลย