เรื่องเช็คฮวงจุ้ยทิศบ้าน เสริมดวง โดยปกติแล้วคนทั่วไปจะจำแนกออกเป็น 4 ทิศ คือ เหนือ, ใต้, ตะวันออก, ตะวันตก แต่ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเราจะแบ่งออกเป็น 8 ทิศ ซึ่งแต่ละทิศก็จะส่งเสริมในด้านที่แตกต่างกัน เราสามารถเลือกทิศได้ตามความต้องการ ที่เราอยากเน้นให้ส่งเสริมไปในทางด้านไหน ตามแบบหลักฮวงจุ้ยได้เลย

1.บ้านทิศเหนือ

หันบ้านทางด้านทิศเหนือ

ช่วยส่งเสริมเราในด้านของการค้าขาย การมีอำนาจและบารมี

2.บ้านทิศใต้

หันบ้านทางด้านทิศใต้

ช่วยส่งเสริมเราในด้านของชื่อเสียงและเกียรติยศ

3.บ้านทิศตะวันออก

หันบ้านทางด้านทิศตะวันออก

ช่วยส่งเสริมเราในด้านของสุขภาพและครอบครัว

4.บ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

หันบ้านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วยส่งเสริมเราในด้านของวิสัยทัศและความรู้

5.บ้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

หันบ้านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

ช่วยส่งเสริมเราในด้านของความมั่งคั่งและความร่ำรวย

6.บ้านทิศตะวันตก

หันบ้านทางด้านทิศตะวันตก

ช่วยส่งเสริมเราในด้านของบุตรและบริวาร

7.บ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

หันบ้านทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ช่วยส่งเสริมเราในด้านของความสัมพันธ์และความรัก

8.บ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

หันบ้านทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

ช่วยส่งเสริมเราในด้านของถูกอุปภัมภ์และปกปักรักษา