4 ประเภทประกันภัยบ้าน

สิ่งสำคัญเมื่อเรามีบ้านแล้ว การมีประกันภัยบ้านไว้ ก็สามารถทำให้เราอุ่นใจได้เช่นกัน เมื่อสิ่งไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นกับบ้านของเรา และแน่นอนการมีประกันบ้านไว้ก็จะสามารถช่วยเยี่ยวยาเราได้ เพราะประกันบ้านคุณสมบัติ คือช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านของเรา

ซึ่งประกันภัยบ้านมีหลายประเภทมากๆ แนะนำหลักๆที่ทุกบ้านควรมีติดไว้ ก็คือ ประกันบ้าน 4 ประเภทนี้

1.ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA

ประกันประเภทนี้ จะสามารถให้…