เช็คฮวงจุ้ยทิศบ้าน เสริมดวง

เรื่องเช็คฮวงจุ้ยทิศบ้าน เสริมดวง โดยปกติแล้วคนทั่วไปจะจำแนกออกเป็น 4 ทิศ คือ เหนือ, ใต้, ตะวันออก, ตะวันตก แต่ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเราจะแบ่งออกเป็น 8 ทิศ ซึ่งแต่ละทิศก็จะส่งเสริมในด้านที่แตกต่างกัน เราสามารถเลือกทิศได้ตามความต้องการ ที่เราอยากเน้นให้ส่งเสริมไปในทางด้านไหน ตามแบบหลักฮวงจุ้ยได้เลย

1.บ้านทิศเหนือ

หันบ้านทางด้านทิศเหนือ

ช่วยส่งเสริมเราในด้านของการค้าขาย การมีอำนาจและบารมี

2.บ้านทิศใต้

หันบ้านทางด้านทิศใต้

ช่ว…